Rwanda Embassy in Saint Kitts and Nevis

Đại sứ quán Rwanda chưa được thành lập tại Saint Kitts và Nevis. Do đó, công dân hoặc cư dân ở Saint Kitts và Nevis chỉ có thể nộp đơn tại Đại sứ quán Rwanda Nước ngoài khi có thị thực Rwanda

Vui lòng liên hệ và nộp đơn xin Thị thực Rwanda của bạn tại các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Rwanda gần nhất ở các nước láng giềng của bạn hoặc ở bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc qua email trước khi đến Rwanda.

Thông tin hữu ích:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi . Cảm ơn bạn!

Related Countries

COOKIE SETTINGS